Gravdal Skifabrikk

Fra Andebu bygdebok (2019)
Hopp til: navigasjon, søk

Gravdal Skifabrikk

Som fortalt av 90-årige Aslaug Gravdal.

Andebu Skifabrikk som brant påny 1981. Foto Widerøe's Flyveselskap.

Hans Kristian Gravdal var sønn av Sofie og Edvard. Han var første av 6 søsken som var foruten han, Jacob, Ellef, Søren, Martine og Susanne. Som unge gutter dro både Hans og Ellef over til Amerika. Hans hadde sin utdannelse som smed på Framnes mek. Verksted i Sandefjord. Han bygde da en liten smie hjemme, men ble ikke helt fornøyd med det, og fikk hjelp av Ellef til å bygge opp en skifabrikk som de drev godt, men Ellef dro snart over til Amerika igjen for å bli der. Tilbake var Hans med Gravdal Skifabrikk som ble startet i 1919. De ble etterhvert flere ansatte som gav levebrød til mange lokalt. Se bilder av: Gravdal skifabrik før brannen i 1938 og bilder av; etter brannen i 1938 og; etterpå

Sønnen Einar vokste opp og måtte tidlig ta del i farens arbeid med skiproduksjon. De møtte nok mange vanskeligheter da skifabrikken brant ned i 1938?. Iherdige som de var greide de raskt å få bygd den opp igjen, enda større og flottere. De solgte ski over hele landet og til og med hadde de noe eksport til utlandet. Hans var en riktig sliter og sparte seg aldri, startet i fabrikken hver dag kl. 04.00, noe som en kunne stille klokka etter. Hans fikk fabrikken til å gå bra, men ble etterhvert utslitt, slik at det ble naturlig for yngre krefter å ta over ansvaret. Se bilde av skifabikken innvendig.

I 1967 tok Einar og sønnen Hans Ragnar over driften. De måtte satse og tenke nytt på maskinparken og kjøpte inn en mengde brukte maskiner. Det var fra en skifabrikk i Kongsberg som måtte legge ned virksomheten sin, men som fylte oppgavene sine bra. Så kom den katastrofale brannen 2. febr. 1981 som satte kroken på døren for en lang epoke for Gravdal Ski. Den var utrolig trist da det også var lagt om til moderne og nye glassfiberski.

PS. Kai P. Henriksen som jobbet på fabrikken fikk lære seg av Hans Gravdal følgende tolkninger:

EN = 1

ET PAR = 2

NOEN FÅ = 3

NOEN = 4

ENDEL = 5-7

FLEIRE = 7-10

MANGE = Over 10


O.H.K. 2014