Bygging av Vestre Andebu Bedehus

Fra Andebu bygdebok (2019)
Hopp til: navigasjon, søk

Bygging av Vestre Andebu Bedehus, ved Anna-Irene Valstad

Vestre Andebu Indremisjon ble stiftet på Torp skole den 22. mars 1924, med 18 innskrevne medlemmer stiftelsesdagen. Ettersom årene gikk følte de troende vennene et stort savn ved at de ikke hadde noe forsamlingshus, hvor de forskjellige foreninger med kristelig formål kunne ha sine møter og fester. Indremisjonsforeningen påtok seg derfor arbeidet vedrørende reisningen av et bedehus her i Vestbygda.

På foreningens årsmøte den 26. januar 1935 ble følgende valgt til byggekomite: Henrik Torp, Nic. A. Slettingdalen, Astrid Ellefsrød og Berte Mailund, Thorleif Aspelund ble byggekomiteens formann og Abraham Ljosnæs kasserer og regnskapsfører. Komiteen fikk en travel tid. De nødvendige tegninger og bygningsmaterialer av forskjellige slag skulle bringes tilveie, og ikke minst en tomt som huset skulle oppføres på. Komiteen tok kontakt med byggmester Ole Bøen fra Høyjord, og han var som bygningskyndig til meget stor hjelp. Bøen utarbreidet omkosningsoverslag og tegninger, oppstikking av tomten, og det ble også Ole Bøen som påtok seg alt tømmermannsarbeidet. Tomtespørsmålet løstes ved at Agnes og Th. Aspelund skjenket gratis tomt i «Roa» på Ellefsrødhagen. Tomten har en meget fin beliggenhet.

Tønsbergs Blads gamle gård i Sverres gate 3 ble brannherjet i juni i 1935. Men det viste seg at i det gamle tømmer var det solide materialer. Ved besiktigelse av den nevnte gård i Tønsberg, fant komiteen med Ole Bøen at tømmeret med fordel kunne benyttes i det påtenkte bedehus. K. Kristoffersen, Nøklegård, hadde bygningen til salgs for nedrivning, og indremisjonsforeningen mottok tilbudet for kr. 400,00 på årsmøtet den 5. mars 1936. Likeledes ble tegninger og tomt godkjent. Årsmøtet besluttet enstemmig at bedehuset skulle kalles Vestre Andebu Bedehus.

De første arbeider på tomten ble igangsatt i august 1936 med utgraving for grunnmuren. Støpingen ble gjort noe senere på høsten av Abraham og Alf Ellefsrød, Erling og Eivind Mailund. Det må ha vært en meget aktiv høst for byggmesteren og hans hjelpere. Allerede 4.juledag i 1936 kunne Bedehuset for første gang tas i bruk i det indremisjonsforeningen avholdt sin juletrefest der. Det manglet jo adskillig på at arbeidet var fullført, men innredningen var ferdig i store og lillesal samt garderobe. Utover våren og sommeren 1937 avsluttes det resterende arbeidet. Foruten de nødvendige lokaler i første etasje, var det innredet pedell-leilighet i annen, på tre værelser og kjøkken, med egen oppgang. En uthusbygning ble oppført ved siden av for å inneholde diverse skjulplass og nødvendige avtreder.

Den 17. oktober 1937 hadde foreningen den lykke å kunne innvie huset i nærvær av 250 gjester. Fra Det norske lutherske indremisjonsselskap ble det skjenket en bibel, overlevert av generalsekretæren. Innvielsestalen ble holdt av Joh. M. Wisløff i tilknytning til Efeserne 1.3-6. I sin omtale av besøket i «For Fattig og Rik» sier Wisløff at de gamle husoppbyggelser bør fortsatt holdes i hevd. Det må bli et både-og, ikke et enten-eller. Bak talerstolen i storesalen henger Det norske flagget med korstegnet. I dekorasjonen over, som etter eget initiativ av Ole Bøen, er inngravert 2. Tim. 2.-8: «Kom Jesus Kristus i hug». Dette må sies å være et motto for Bedehusets gjerning i Vestre Andebu.

I de grunnleggende statutter står det at Bedehuset skal tjene som forsamlingshus for kristelig virksomhet på Guds ords og vår Lutherske kirkes grunn. Forkynnelsen av Ordet og arbeidet skal være til fremme av det kristelige liv og Guds rikes vekst og utbredelse hjemme og ute. Bedehuset tilhører Vestre Andebu Indremisjon.

Høsten 1937 flyttet Hilda og Anton Brudal inn i den nye pedell-leiligheten og bodde her i 17 år.