Bruker:Ohk46

Fra Andebu bygdebok (2019)
Hopp til: navigasjon, søk

Jeg heter Odd H. Kolkinn og bor som pensjonist i Askjemfeltet, Bokeveien 2. E-postadresse er odd@kolkinn.com

Tips og Regler for lagring av fotografier:

Eksempler : Gårder / bygninger   
 
 gnr.bnr.lnr.jpg  Gårdsnr, bruksnr. og løpenr har 3-siffer m. pkt.
 016.063.001.jpg  Dette er altså det første bildet til gnr.16 bnr.63.
 016.063.028.jpg
 016.063.028.1.jpg
 016.063.1876.jpg

Ved festetomter brukes festenr. som løpenr.   
(Om flere enn ett bilde, kan en føye til ett siffer) 
Løpenr. kan om en vil erstattes med et årstall
Bildefilene bør ikke overstige 3-400 kB
Ellers bør noe av opplysningene en gir i      
kommentar-feltet ved opplastingen av 
filen, også settes under det viste bildet, se 
nedenfor                    

Eksempler: Personer / gjenstander 
 
  gnr.bnr.lnr.jpg 
  016.063.002.jpg  Dette er altså det andre bildet til gnr.16 bnr.63. 
  016.063.028.jpg
  016.063.028.5.jpg
  016.063.Sterke.Kristian.jpg
 


Bildet framstår som høyre vist miniatyrbilde i bygdeboken med følgende uttrykk:

Granheimveien 26 med Dodge og Honda
  [[Fil:016.063.028.jpg|200px|mini|Granheimveien 26 med Dodge og Honda]]

Bildet kan legges på venstre side også, men standarden er høyre som vist ovenfor) Legg merke til at teksten under det viste bildet kan være litt annerledes enn i opplastingen.


Dersom en heller ville lagt bildet skjult i teksten, ville uttrykket se ut som følger: Granheimveien 26


   [[Medium:016.063.028.jpg|Granheimveien 26]]

PS. Det kan være lettere å kopiere uttrykket for fotoet en skal legge inn fra et allerede eksisterende sted, og bare forandre på numrene og teksten en vil bruke. Ellers henvises til Menyens side for Hjelp.