Andebu Ungdomslag

Fra Andebu bygdebok (2019)
Hopp til: navigasjon, søk

Andebu ungdomslag ble stiftet i 1894 under navnet Vestre Andebu Ungdomsforening med Ole Bråvoll som første leder. En av grunntankene bak stiftelsen var å frigjøre ungdommen og samle dem om noe positivt og byggende. Alle medlemsmøter ble avsluttet med at man dannet brorkjede og sang «Ja, vi elsker!» Temaer for møtene var blant annet:

  • Nasjonalt kongedømme
  • Kvinnesaken
  • Luksus
  • overgangsalderen fra barn til voksen
  • fri kjærlighet
  • Omstreiferspørsmålet
  • Målsaken
  • hvilken alder er best å gifte seg i
  • Sladder.

De første årene ble møter og sammenkomster avholdt på forskjellige steder rundt i bygda, og i 1908 ble Solhaug bygget som Andebus første forsamlingshus. Solhaug ble bygget om og bygget på første gang i 1959 og siste gang i 1983. Utallige sammenkomster har vært på Solhaug, de første årene før Herredshuset ble bygd ble kommunale møter avholdt her, og nesten alle foreningsmøter og fester ble holdt her. Men først og fremst har det vært og er fremdeles et samlingssted for ungdommen og lokalet er i dag i bruk mellom 250 og 300 av årets dager.

Av forskjellige arrangementer de første årene kan nevnes Aftenskole, sangkor, utflukter, kurs.

I tillegg ga ungdomsalget ut den håndskrevne avisen ”Andebusokningen”. det første nr ble skrevet i 1898, og i 1902 hadde den et opplag på 50 eksemplarer, og et nytt nr ble skrevet til hvert møte og inneholdt stoff om landbruk, den hadde innlegg, karikaturtegninger, og annet stoff som engasjerte på den tida.

Etter at bladet hadde kommet ut i mange år, ble det et opphold i utgivelsen. Men i de seinere år har den igjen blitt vekket til live, og gis nå ut to ganger i året sendt ut til bygdas innbyggere som en informasjonsavis om ungdomslagets tilbud. Den første utgaven hvert år som gis ut i forbindelse med Andeburevyen er i A4-format og farger og sendes til alle husstander i alle de tre sognene i bygda.

Helt fra lagets første år har skuespill hatt en sentral plass. Lagets medlemmer øvde inn og førte opp skuespill hvert år fram til 1941, noen år også flere stykker. Etter siste krig ble det igjen fremført skuespill hvert år en periode, men fra 1960 ble det vanlig med sang og sketsjer som underholdning, og skuespillene ble oppført mer sporadisk.

Kabaret som underholdningsform blir utbredt i åra framover, og Andeburevyen slik du kan se den årlig på Solhaug i dag har sine røtter herfra. De siste åra har Andeburevyen hatt mellom 1000 og 1500 besøkende ved hver oppsetting, og revyen får hvert år veldig gode kritikker i lokalavisene, der den blir mest hedret for sine gode tekster og poeng.

Solhaug er et av lokalene som fremdeles har pedeller boende. Pedellene sørger for at alt er rent og ryddig, og at det er varmt og klargjort før arrangementer og utleier. De har også ansvaret for utleie og er tilgjengelige for spørsmål fra publikum angående lokalet.

Økonomien i laget har som i de fleste andre lag svingt i perioder. De senere år har laget klart å holde en stabil og god økonomi, og de viktigste inntektskildene er kommunal støtte, kontingenter, utleieinntekt, billettinntekter fra revyene og inntekter fra lotterier.

Andebu ungdomslag er med i Vestfoldleddet Vestfold ungdomsfylking som igjen er del av Norsk Frilynt Ungdomsforbund

Se også

Kilde

  • Andebu ungdomslags jubileumsberetning 1994, ved Tale Haugan

Lenker